ข่าวสารกิจกรรม


อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
25-10-2561

ในระหว่างวันที่ 27 พ.ย.61 ที่จะถึงนี้ ทางบริษัทแวนเทค เอ็ม เอฟ จำกัด จะมีการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งกิจกรรมนี้ บริษัทได้จัดให้มีขึ้นทุกๆปี เพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย และให้พนักงานได้มีความรู้ ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้และเหตุฉุกเฉิน จะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง