ข่าวสารกิจกรรม


23-04-2563

ระหว่างวันพุธที่ 18 ถึงวันเสร์ที่ 21 พ.ย. 2563 ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา บริษัท แวนเทค เอ็ม.เอ็ฟ. จำกัด จะไปทำการเปิ...

14-11-2562

ในวันที่ 13 พ.ย.62 บริษัท แวนเทค เอ็ม เอฟ จำกัด มีการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุก ๆ ปี ...

11-11-2562

ระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันเสร์ที่ 23 พ.ย.62 ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา บริษัท แวนเทค เอ็ม.เอ็ฟ. จำกัด จะไปทำการเ...

30-10-2562

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่าน ทางบริษัท แวนเทค เอ็ม.เอฟ. จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการขับรถยกไฟฟ้า ซึ่งมีพนักง...

30-08-2562

บริษัท แวนเทค เอ็ม เอฟ จำกัด ได้ทำการติดตั้งโซลาร์รูฟ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า...