ข่าวสารกิจกรรม


30-10-2562

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่าน ทางบริษัท แวนเทค เอ็ม.เอฟ. จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการขับรถยกไฟฟ้า ซึ่งมีพนักง...

30-08-2562

บริษัท แวนเทค เอ็ม เอฟ จำกัด ได้ทำการติดตั้งโซลาร์รูฟ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า...