ติดต่อเรา

บริษัท แวนเทค เอ็ม.เอฟ จำกัด

ที่อยู่ เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์
200/6 หมู่ 2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์โทร 038-465107-8 ต่อ 22
มือถือ 08-1353-1565
แฟกซ์ 038-465109
อีเมล์ sale@vthmf.com
คุณกานต์ธีรา มีนเจริญ
(เจ้าหน้าที่การตลาด)