กระบวนการผลิต

 

เราผลิตสินค้าความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ ทั้งขนาดของกรอง ความละเอียดในการกรอง และเสนอกรองโลหะที่เหมาะกับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า ทั้งยังคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ผลิตกรองโลหะที่ดีที่สุด เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า แวนเทค เอ็ม เอฟ เรามีแม่พิมพ์มากกว่า 150 แม่พิมพ์ สำหรับตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เราเสนอขนาดชิ้นงาน กรองตาข่าย ด้วยราคาที่เหมาะสม


 
เราทำการออกแบบและเสนอแบบชิ้นงานเพื่ออนุมัติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ และหลังจากที่ได้รับการอนุมัติผลิตสินค้าจากทางลูกค้า เราจะสร้างชิ้นงานตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบในหลายๆแบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานที่เราผลิตตรงกับความต้องการของลูกค้า เราตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน นอกจากนี้เรายังสามารถ เปลี่ยนแปลง ได้ตามความต้องการของลูกค้าในช่วงที่ทำชิ้นงานตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
 


เทคโนโลยีการผลิตเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตแม่พิมพ์กรองโลหะ แม่พิมพ์ของเราผ่านกระบวนการผลิตโดยการใช้เครื่องกลึงอัตโนมัติ เครื่องกัดอัตโนมัติ เครื่องซีเอ็นซีไวร์คัต และเครื่องเจียระไน ผลิตโดยช่างเทคนิค และวิศวกรที่มีทักษะในการผลิตแม่พิมพ์สูง สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงและปริมาณมาก และเรายังทราบถึงวิธีการลดต้นทุนแวนเทค เอ็ม เอฟ ยังตัดตาข่ายกรองโลหะ ตามขนาดและความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถนำไปประกอบ หรือนำไปผลิตตามกระบวนการของลูกค้าได้

นอกจากเราสามารถจะผลิตกรองโลหะในปริมาณ 5 ล้านชิ้นต่อเดือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561) เราสามารถผลิตกรองโลหะตั้งแต่ขนาดเท่าเมล็ดข้าวขึ้นไป ตั้งแต่คำสั่งซื้อตั้งแต่ 1 ชิ้น ขึ้นไปจนถึงการสั่งซื้อในปริมาณมาก มั่นใจได้ว่าเราสามารถส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้าในเวลาที่รวดเร็ว และตรงเวลาแน่นอนเราได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และมีระบบบริหารจัดการเรื่องคุณภาพซึ่งเป็นองค์ความรู้ของทางบริษัทเอง

ก่อนเริ่มทำการผลิตสินค้า เราปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ของทุกๆผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพสินค้า ป้องกันไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผ่านการผลิตเรายังตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการทดสอบ และควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด มีกระบวนการแผนภูมิควบคุมของกระบวนการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะส่งสินค้าที่ดี และมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ ให้กับลูกค้าเท่านั้น

การส่งมอบตรงเวลา เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และส่งมอบให้ทันเวลา ตรงตามความต้องการของลูกค้า