ข่าวสารกิจกรรม


15-12-2564

ในวันที่ 15 ธ.ค.64 บริษัท แวนเทค เอ็ม เอฟ จำกัด มีการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุก ๆ ปี ...

18-12-2563

ในวันที่ 16 ธ.ค.63 บริษัท แวนเทค เอ็ม เอฟ จำกัด มีการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุก ๆ ปี ...

05-12-2563

ระหว่างวันพุธที่ 18 ถึงวันเสร์ที่ 21 พ.ย.63 ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา บริษัท แวนเทค เอ็ม.เอ็ฟ. จำกัด ได้ไปทำการเปิดบ...

23-04-2563

ระหว่างวันพุธที่ 18 ถึงวันเสร์ที่ 21 พ.ย. 2563 ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา บริษัท แวนเทค เอ็ม.เอ็ฟ. จำกัด จะไปทำการเปิ...

14-11-2562

ในวันที่ 13 พ.ย.62 บริษัท แวนเทค เอ็ม เอฟ จำกัด มีการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุก ๆ ปี ...