ข่าวสารกิจกรรม


11-11-2562

ระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันเสร์ที่ 23 พ.ย.62 ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา บริษัท แวนเทค เอ็ม.เอ็ฟ. จำกัด จะไปทำการเ...

30-10-2562

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่าน ทางบริษัท แวนเทค เอ็ม.เอฟ. จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการขับรถยกไฟฟ้า ซึ่งมีพนักง...

30-08-2562

บริษัท แวนเทค เอ็ม เอฟ จำกัด ได้ทำการติดตั้งโซลาร์รูฟ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า...

10-10-2561

ระหว่างวันพุธที่ 21 ถึงวันเสร์ที่ 24 พ.ย.61 ที่ศูนย์แสดงสินค้า BITEC BANGNA บริษัท VANTECH M.F. จะไปทำการเปิดบูธ แนะนำส...

18-09-2561

บริษัท แวนเทค เอ็ม เอฟ จำกัด ได้ทำกิจกรรมตรวจสิ่งแวดล้อมประจำปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  ...