ข่าวสารกิจกรรม


การฝึกอบรมการขับรถยกไฟฟ้า
30-10-2562

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่าน ทางบริษัท แวนเทค เอ็ม.เอฟ. จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการขับรถยกไฟฟ้า ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 15 คน