ตาข่าย

เราผลิตตาข่ายหลากหลายรูปแบบ ทั้งตาข่ายสแตนเลส 304,316 ตาข่ายทองเหลือง และตาข่ายเหล็ก ซึ่งมีหลายขนาด และความละเอียดของการกรอง ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า และทางเราสามารถตัดตาข่ายตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกขนาด

PLAIN WEAVE

This is the most commonly used weave. Each weft wire passes alternately over and under each warp wire and each warp wire passes alternately over and under each weft wire. Warp and weft wire diameters are generally the same.

TWILLED WEAVE

Each weft wire alternately passes over two, then under two successive warp wires and each warp wire passes alternately over two and under two successive weft wires, in a staggered arrangement. Twill weave is normally used to allow a heavier than standard wire diameter in association with a given mesh.

PLAIN DUTCH WEAVE

While the warp wires remain straight, the weft wires are plain woven to lie as close as possible against each other in a linen weave forming a dense strong material with small, irregular and when diagonally viewing the weave.

TWILLED DUTCH WEAVE

Also referred to as "Twill Dutch Weave" this specification is similar to Plain Dutch Weave except that the weave is twilled, allowing a double layer of weft wires. There are no apertures in the true sense of the word as the filtrate follows a sinuous path through the depth of the wire cloth.

SINTERING MESH

Any types of mesh can be sintered. Please contact us for further information. *Size: 100×500mm