กรองโลหะ

        กรองโลหะชนิดที่ใช้สำหรับระบบทำความเย็น ทั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ตู้เย็น และระบบทำความเย็นในรถยนต์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า ทั้งกรองอากาศ กรองฝุ่นละออง กรองน้ำ และกรองของเหล็ว

Metals Filters

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้สำหรับงานชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ในระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ซึ่งวัสดุทำจากทองเหลืองและสแตนเลส และอืื่นๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า

แหวนทองเหลือง

เป็นแหวน และชิ้นส่วนของกรองที่วัสดุทำจากทองเหลือง ใช้สำหรับงานเฉพาะทาง

กรองแอร์คอมเพรสเซอร์

เป็นกรองที่อยู่ในชิ้นส่วนของปั๊มในแอร์คอมเพรสเซอร์

กรองโลหะแบบพิเศษ 5
SCREEN

เป็นกรองโลหะ ชิ้นส่วนที่อยู่ในเครื่องตัดหญ้า

กรองอากาศแบบเก็บเสียง

เป็นกรองโลหะ แบบเก็บเสียง สำหรับกรองฝุ่น และเก็บเสียงในตัว

กรองสแตนเลสขนาดยาว

กรองสแตนเลสขนาดยาว

กรองน้ำมันในแอร์คอมเพรสเซอร์

เป็นกรองที่ใช้ในระบบแอร์คอมเพรสเซอร์

กรองโลหะแบบพิเศษ (ประกอบกับงานฉีดพลาสติก)

กรองโลหะแบบพิเศษ (ประกอบกับงานฉีดพลาสติก)

กรองโลหะแบบพิเศษ 3
กรองโลหะแบบพิเศษ 4 (ประกอบกับงานฉีดพลาสติก)
กรองสำหรับของเหลว

เป็นกรองโลหะที่ทำจากสแตนเลส สำหรับกรองของเหลวต่างๆ

SCREEN