งานท่อทองแดง

เรามีเครื่องจักรสำหรับขยายและลดขนาดของท่อทองแดง (Spinning machine) รวมทั้งผลิตกรองโลหะประกอบในท่อทองแดง ที่สามารถผลิตท่อทองแดงที่อยู่ในระบบทำความเย็น และมีกรอง (Filters) อยู่ด้านใน สามารถขยาย และลดขนาดของท่อทองแดงหลากหลายขนาดขั้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

Piping (งานท่อทองแดง)
Piping (งานท่อทองแดง)
Piping (งานท่อทองแดง)
Piping (งานท่อทองแดง)
Piping (งานท่อทองแดง)
Piping (งานท่อทองแดง)