กรองโลหะแบบพิเศษ 5

เป็นกรองโลหะแบบพิเศษ ใช้สำหรับงานเฉพาะทาง