กรองแอร์คอมเพรสเซอร์

เป็นกรองที่อยู่ในชิ้นส่วนของปั๊มในแอร์คอมเพรสเซอร์