แหวนทองเหลือง

เป็นแหวน และชิ้นส่วนของกรองที่วัสดุทำจากทองเหลือง ใช้สำหรับงานเฉพาะทาง