กรองสำหรับของเหลว

เป็นกรองโลหะที่ทำจากสแตนเลส สำหรับกรองของเหลวต่างๆ